Accesul si utilizarea site-ului agendamea.ro si a subdomeniilor aferente se face sub autoritatea acestor termeni si condiții.
Utilizarea site-ului, crearea de conturi si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora.
Site-ul AgendaMea.ro este proprietatea Avri Concept Services SRL(CUI 43408659, J22/3002/2020, Str. Mosu 4, 0370 701 509)

 

DEFINITII
PRESTATOR: Avri Concept Services S.R.L., detinatorul site-ului AgendaMea.ro si a subdomeniilor aferente.
BENEFICIAR: Persoana fizica sau Juridica care are un CONT pe PLATFORMA, beneficiar direct al SERVICIILOR oferite de PLATFORMA
Denumite in continuare „PARTILE” si individual „PARTEA”
PLATFORMA: denumirea site-ului agendamea.ro si a subdomeniilor acestui domeniu
SERVICII: PLATFORMA pune la dispozitie un sistem prin care un BENEFICIAR cu ajutorul unui CONT pe PLATFORMA are posibilitatea sa accepte PROGRAMARI de la clientii sai finali, sa gestioneze comunicarea cu clientii sai finali si sa organizeze aceste programari in functie de disponibilitatea BENEFICIARULUI si a clientilor acestuia.
PROGRAMARE: denumire generica pentru o unitate de timp definita de BENEFICIAR si pusa la dispozitia clientilor finali ai BENEFICIARULUI. Pentru fiecare PROGRAMARE se trimite un SMS de confirmare a PROGRAMARII la numarul specificat de clientul final in etapa de confirmare a PROGRAMARII.
CONT: utilizatator si parola unica obtinuta la inregistrarea pe PLATFORMA

REGULI DE UTILIZARE PLATFORMA
Prin utilizarea PLATFORMEI sunteți de acord că:
– nu veti incalca legile, drepturilor tertilor sau politicile AgendaMea.ro;
– veti livra serviciile contractate de cumparatorii de servicii cu exceptie situatiilor in care cumparatorul primeste rambursarea serviciilor, primeste un serviciu similar, primeste serviciu diferit in loc la o alta data si o ora diferita convenite de ambele parti
– nu veti posta continut fals, inexact, inselator, defaimator, calomniant (inclusiv informatii cu caracter personal);
– nu veti interveni in procesul de colectare feedback sau note de evaluare de la cumparatorii de servicii pentru serviciile oferite;
– nu veti distribui aplicatii cu virusi sau alte tehnologii care pot provoca daune echipamentelor folosite accesarii site-ului
– culege sau colectează altfel informații despre utilizatori, inclusiv adrese de e-mail, carduri de credit fără consimțământul acestora.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
PRESTATORUL:
• va livra Serviciile cu profesionalism, oferind toata atentia necesara solicitarilor transmise de Beneficiar
• va analiza recomandarile Beneficiarului cu privire la Servicii, in masura in care acestea sunt in mod obiectiv implementabile
• va informa Beneficiarul la cerere cu privire la schimbarile tehnice facute la PLATFORMA
• va informa Beneficiarul la cerere cu privire la schimbarile conditiilor financiare in care BENEFICIARUL poate folosi PLATFORMA
• va rezolva, cat se poate de prompt, orice problema legata de Serviciile furnizate, daca acestea se datoreaza Prestatorului
• va pastra confidentalitatea datelor si informatiilor ce decurg din TERMENI SI CONDITII pe toata durata folosirii PLATFORMEI, precum si dupa incetarea folosirii PLATFORMEI

BENEFICIARUL:
• va achita Pretul Serviciilor pentru utilizarea PLATFORMEI
• va analiza si va raspunde prompt la toate comunicarile transmise de Prestator, inclusiv, dar nelimitat la: informatii necesare Prestatorului pentru imbunatatirea PLTFORMEI, remedierea defectiunilor tehnice survenite la PLATFORMA, pareri cu privire la Serviciile realizate sau etape ale acestora, posibile cheltuieli suplimentare, evenimente neprevazute.

COMUNICARE SI NOTIFICARI
Toate notificarile legate de modificarile aduse platformei vor fi afisate de PRESTATOR pe site-ul AgndaMea.ro
Completand campul „Telefon” sau „Numar Telefon” din formularul de efectuare REZERVARI ne oferiti consimtamantul si autorizatia de a va contacta inclusiv prin mesaje SMS (mesaje text), apeluri (folosind și mesaje preînregistrate, personal uman sau voce artificială) pentru a va oferi informatii sau asistenta cu privire la serviciul pentru care v-ati inregistrat pe PLATFORMA.
Consimtamantul pentru Notificari, Apeluri si notificari prin SMS este o conditie obligatorie pentru utilizarea PLATFORMEI si a serviciilor oferite de PLATFORMA.

PRETUL SERVICIILOR
Pretul serviciilor este afisat in contul utilizator in sectiunea Abonamente.
BENEFICIARUL are la dispozitie mai multe variante de pret pentru abonament si optiuni extra.
PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a schimba pretul fara notificare in prealabil.

POLITICA DE FACTURARE, PLATI ȘI LIVRARE
BENEFICIARUL va achita in avans pretul afisat pentru utilizarea serviciului.
BENEFICIARUL poate achita DOAR cu cardul serviciile contractate.
BENEFICIARUL are obligatia de a folosi un card bancar care ii apartine.

MODALITATI DE PLATA
Plata abonamentului se poate efectua cu cardul personal sau al firmei dumneavoastra, in conditii de siguranta deplina.
Sunt acceptare cardurile VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD/Maestro (daca au cod CVV2/CVC2).
Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzactii.
Procesarea datelor de card se face in mod exclusiv pe serverele PlatiOnline.
Siguranta informatiilor dvs. este garantata de faptul ca PlatiOnline nu stocheaza datele confidentiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizata catre banca procesatoare. In acest fel informatiile dvs. sunt in siguranta.
Indiferent de valuta pe care o aveti in cont, tranzactiile se fac in lei, la cursul de schimb al bancii dumneavoastra.
Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele AGENDAMEA.
Dupa perioada TRIAL, CLIENTUL beneficiaza de acces la PLATFORMA imediat dupa plata abonamentului/confirmarea platii si va fi notificat pe PLATFORMA.
BENEFICIARUL nu poate solicita returnarea costului unui abonament platit pe luna in curs.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
In scopul acestor TERMENI SI CONDITII, „Informatii confidentiale” sunt toate datele dezvaluite reciproc de catre PARTI sau obtinute de o Parte de la cealaltă Parte în cadrul executarii contractului, inclusiv perioada de negocieri anterioara semnarii. Aceste informatii confidentiale cuprind, inclusiv, dar fara a se limita la: datele si informatiile de orice natura, fie că acestea au fost transmise oral, în scris sau prin mijloace electronice si indiferent de natura mediului sau de suportul care le contine.
Informatiile dezvaluite de catre oricare dintre Parti sunt si raman proprietatea Partii transmitatoare sau a tertilor de la care acestea au fost obtinute in mod legal, cu exceptia celor convenite altfel prin aceste TERMENI SI CONDITII. Partile nu vor putea incalca, contesta, discuta sau disputa acest drept si vor lua toate masurile necesare ca informatiile sa nu intre în posesia unor terti, prin orice mijloace, directe sau indirecte.
Fara a aduce atingere prevederilor din Contract referitor la continutul si categoriile de Informatii Confidentiale, informatiile nu vor fi considerate confidenţiale dacă:
• sunt sau devin publice din motive care nu se datorează culpei Partilor
• in momentul in care devin publice, acestea erau deja cunoscute Partilor in cadrul acestor TERMENI SI CONDITII si nu erau supuse niciunor restrictii in ceea ce priveste utilizarea sau dezvaluirea lor
• erau deja in posesia Partilor inainte de agrearea acestor TERMENI SI CONDITII fara incalcarea nici unor obligatii legale si nu sunt sub rezerva nici unor restrictii cu privire la utilizarea sau dezvaluirea lor
• au fost dezvoltate independent de către Parti fara a se incalca TERMENILOR SI CONDITIILOR actuale si nu intra in categoria Informatiilor Confidentiale.
Partile vor gestiona informatiile confidentiale cu toată atentia si nu vor dezvalui aceste informatii tertilor. Clauzele acestor TERMENI SI CONDITII ca si orice anunturi publice cu privire la incheierea acestor TERMENI SI CONDITII sunt strict confidentiale si nu pot fi facute publice de catre niciuna dintre Parti, total sau partial, in nicio situatie sau forma, fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti.

DREPTURILE DE AUTOR
Drepturile de autor protejate în general în cuprinsul secțiunii de termeni și condiții sunt logo-urile, designul, numele afacerii, numele produselor, conținutul site-ului, însă nu trebuie neglijate nici drepturile aferente comentariile utilizatorilor despre produsele/serviciile tale (care, deși sunt proprietatea intelectuală a utilizatorilor, pot fi folosite și de către afacerea ta în scop de promovare).

POLITICA DE RETURNARE
BENEFICIARUL nu poate solicita returnarea costului unui abonament platit pe luna in curs.

LIMITAREA RASPUNDERII
PRESTATORUL nu este responsabil pentru continutul sau actiunile BENEFICIARILOR.
PRESTATORUL nu este implicat in tranzactia dintre BENEFICIAR si clientii finali ai acestuia si nu poate fi tras la raspundere pentru nerespectarea programarilor facute la BENEFICIAR.
PRESTATORUL nu poate garanta accesul continuu si sigur la PLATFORMA iar functionarea PLATFORMEI poate fi afectata de numerosi factori care sunt in afara controlului PRESTATORULUI.
PRESTATORUL nu este raspunzator pentru orice pierdere de bani, reputatie sau orice daune speciale, indirecte sau consecinte care apar direct sau indirect din utilizarea necorespunzatoare a PLATFORMEI.
PLATFORMA este oferita de BENEFICIAR in aceasta forma fara alte garantii. BENEFICIARUL nu este si nu poate fi facut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilitati sau alte defecte ale PLATFORMEI sau ale continutului sau.

FORTA MAJORA
Forta majora trebuie constatata de o autoritate competenta si exonereaza Partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
Partea care invocă forta majora are obligatia de a notifica cealalta Parte in termen de 5 zile de la producerea situatiei cu privire la acest eveniment si de a lua toate masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a TERMENILOR SI CONDITILOR si niciuna dintre Parti nu va putea pretinde celeilalte daune-interese.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR
In cazul în care oricare dintre Parti, in executarea TERMENILOR SI CONDITIILOR, prelucreaza date cu caracter personal, astfel cum sunt acestea definite de Regulamentul UE 2016/679 si orice alta legislatie în vigoare privind angajatii, cocontractantii, partenerii de afaceri sau orice alte persoane fizice in legatura cu cealalta Parte (denumite în continuare „Date personale”), Partile sunt de acord şi garantează urmatoarele:
● sa respecte legislatia si normele juridice aplicabile serviciilor sale cu privire la protectia vietii private si a datelor cu caracter personal
● sa prelucreze datele cu caracter personal numai în masura in care acestea sunt necesare si daca sunt permise/impuse de lege
● sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal
● sa ia masurile tehnice, fizice si organizatorice de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva pierderii, prelucrarii neautorizate sau ilicite
● sa informeze cu promptitudine autoritatile abilitate si cocontractantul cu privire la orice incident de securitate existent sau suspectat a se produce, care implica datele cu caracter personal
In masura in care oricare dintre Parti permite unui (sub)contractant sa prelucreze datele cu caracter personal, Partea trebuie sa se asigure ca fiecare (sub)contractant va respecta o serie de obligatii care asigura un nivel similar de protectie ca si prezenta clauza, conform celor mentionate mai sus.
La incetarea folosirii PLATFORMEI, Partile trebuie sa stearga sau sa distruga in regim de siguranta toate inregistrarile sau documentele care contin date cu caracter personal. Fiecare Parte accepta si confirma faptul ca este singurul raspunzator pentru orice prelucrare neautorizata sau nelegală sau pentru pierderea datelor cu caracter personal, in cazul in care nu reuseste sa stearga sau sa distruga la incetarea acordului datele cu caracter personal.
Partea in culpa va despagubi cealalta parte, angajatii sau personalul sau pentru orice daune, amenzi, pierderi si creante care rezulta dintr-o incalcare a clauzelor din prezenta clauza, despagubiri ce vor fi stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.